Examens

 

Een nieuwe kyugraad (band) of mon graad (streepje) kun je verdienen tijdens een karate-examens. Ieder halfjaar zijn er examens voor de jeugd. Om examen te mogen doen dien je voldoende trainingspunten te hebben. Trainingspunten zijn de punten die je ontvangt door met een goede inzet te trainen tijdens de training. Tijdens een examen wordt getoetst hoe de tot nu toe gekregen oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit voldoende tot goed is wordt de karateka beloond met een certificaat en een nieuwe graad

 

TRAININGSPUNTENSYSTEEM

Om de karateka’s zo veel mogelijk te motiveren om zo vaak en zo goed mogelijk te trainen is er een trainingspuntensysteem bedacht, welke er als volgt uit ziet.

2  Punten            Is het maximale dat men kan verdienen op een training.

1  Punten            Verdient men als hij/zij een blessure heeft, maar toch in de zaal aanwezig is.

0    Punten            Als men niet kan trainen, maar zich mondeling of telefonisch afmeld.  

-1 punten            Als men niet op de training aanwezig is en zich niet heeft afmeld.

4 punten             voor een activiteit zoals een trainingsstage, buitentraining of vanencompetitie

 

De trainingspunten zijn nodig om examens te mogen doen en deze punten zullen worden bij gehouden door je lesgever. Een keer per half jaar zijn er examens, deze vinden meestal plaats in december/januari en in juni/juli.

In een trainingsperiode voor een examen mag je 6 punten missen (3 lessen). Mist de karateka meer dan 6 punten dan kan hij dit compenseren door een keer op een andere dag in te halen of aan een activiteit mee te doen.

Hoe meer trainingspunten de karateka heeft, hoe groter de kans is dat deze een stapje over kan slaan.